Snapguide
STEPS
TOOLS


M\u00e4t och klipp ut en tygbit som \u00e4r 12  x 30 cm av bl\u00e5tt tyg.

Mät och klipp ut en tygbit som är 14 x 39 cm av blått tyg.

Ta fram vliesofix och rita ut en bit som \u00e4r 2 cm x 30 cm och tv\u00e5 bitar som \u00e4r 2 cm x 12 cm. Klipp inte i linjerna utan strax utanf\u00f6r!!

Ta fram vliesofix och rita ut en bit som är 2,4 cm x 40 cm och två bitar som är 2,4 cm x 13 cm. Klipp inte i linjerna utan strax utanför!!

N\u00e5la fast vliesofixbiten p\u00e5 tyget med den knottriga sidan ner mot tyget och klipp ut strax utanf\u00f6r pappret.

Nåla fast vliesofixbiten på tyget med den knottriga sidan ner mot tyget och klipp ut strax utanför pappret.

Stryk fast pappret ca 6 sekunder p\u00e5 varje st\u00e4lle.

Stryk fast pappret ca 6 sekunder på varje ställe.

Klipp ut exakt i linjerna.

Klipp ut exakt i linjerna.

Dra bort skyddspappret.

Dra bort skyddspappret.

L\u00e4gg de lite kladdiga, annorlunda sidorna ner mot det bl\u00e5a tyget. Titta p\u00e5 linjerna f\u00f6r att se m\u00e5tten.

Lägg de lite kladdiga, annorlunda sidorna ner mot det blåa tyget. Titta på linjerna för att se måtten.

Stryk fast det gula. L\u00e4gg strykj\u00e4rnet rakt uppifr\u00e5n och ner och h\u00e5ll fast j\u00e4rnet ca 8 sekunder. Lyft sedan strykj\u00e4rnet till n\u00e4sta st\u00e4lle p\u00e5 samma s\u00e4tt.

Stryk fast det gula. Lägg strykjärnet rakt uppifrån och ner och håll fast järnet ca 8 sekunder. Lyft sedan strykjärnet till nästa ställe på samma sätt.

Ställ in symaskinen på tät sicksack. Stygnlängd 1,0 mm och stygnbredd 3,0 mm.

Sy nu t\u00e4t sicksack l\u00e4ngst ut p\u00e5 de gula tygbitskanterna.

Sy nu tät sicksack längst ut på de gula tygbitskanterna.

Vik flaggan med r\u00e4tsidan ( den fina sidan) in\u00e5t.

Vik flaggan med rätsidan ( den fina sidan) inåt.

Sy med 1 cm s\u00f6msm\u00e5n enligt ritningen.

Sy med 1 cm sömsmån enligt ritningen.

S\u00e4tt i n\u00e5gra knappn\u00e5lar som st\u00f6d.

Sätt i några knappnålar som stöd.

Drag is\u00e4r s\u00f6mmarna lite med din nagel. Stryk.

Drag isär sömmarna lite med din nagel. Stryk.

Vräng din flagga.

Stryk din flagga.

Stryk din flagga.

Klipp till 150 VM mattvarp.

Klipp till 150 VM mattvarp.

G\u00f6r en \u00f6gla i ena \u00e4ndan och k\u00f6r s\u00e4kerhetsn\u00e5len rakt igenom den \u00f6ppna kanten.

Gör en ögla i ena ändan och kör säkerhetsnålen rakt igenom den öppna kanten.

Titta p\u00e5 bilden. G\u00f6r likadant.

Titta på bilden. Gör likadant.

Titta var jag sytt. Det \u00e4r viktigt att du syr flera g\u00e5nger fram och tillbaka \u00f6ver flagglinan i ovan- och nederkanten.

Titta var jag sytt. Det är viktigt att du syr flera gånger fram och tillbaka över flagglinan i ovan- och nederkanten.

Nu är det bara att vänta på att din flaggstång ska bli klar så att du kan sätta fast flaggan på flaggstången.

The creator of this guide has not included tools