How to create en filtfigur.

Create en Filtfigur.

65
STEPS
TOOLS

Välj vilken filtfigur du vill göra.

V\u00e4lj vilken filtfigur du vill g\u00f6ra.

Ta fram filt. Det finns i skåp nr 1.

Ta fram filt. Det finns i sk\u00e5p nr 1.

Rita av din figur. Använd tex trolleripenna eller markeringspenna. Bollen behöver två delar.

Rita av din figur. Anv\u00e4nd tex trolleripenna eller markeringspenna. Bollen beh\u00f6ver tv\u00e5 delar.

Klipp ut delarna.

Klipp ut delarna.

Ta fram namngarn. Se på bilden. Ta tag i en tråd vid ringen och drag uppåt.

Ta fram namngarn. Se p\u00e5 bilden. Ta tag i en tr\u00e5d vid ringen och drag upp\u00e5t.

Ta fram en spetsig broderinål och sätt i tråden.

Ta fram en spetsig broderin\u00e5l och s\u00e4tt i tr\u00e5den.

Ta fram knappnålar.

Ta fram knappn\u00e5lar.

Ta med allt till Maria och be henne starta dig.

Ta med allt till Maria och be henne starta dig.

Fortsätt sy runt ditt djur. Lämna en liten öppning så att du kan stoppa i vadd.

När du stoppat i vadd sätter du i några knappnålar och fortsätter sen sy ihop figuren. När du kommit till det ställe där du började, syr du sex gånger på samma ställe. Klipp av tråden. Nu är du klar.

  • Här kan du lära dig sy en filtfigur.