Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

Den l\u00e5nga staven i mitten best\u00e5r av rundstav \u00f8 8mm. M\u00e4t och markera 50 cm.

Den långa staven i mitten består av rundstav ø 8mm. Mät och markera 50 cm.

S\u00e5ga av vid markeringen.

Såga av vid markeringen.

Kort\u00e4ndarna best\u00e5r av tjockare rundstav (\u00f8 25 mm). M\u00e4t och markera 9 cm och 12 cm.

Kortändarna består av tjockare rundstav (ø 25 mm). Mät och markera 9 cm och 12 cm.

S\u00e5ga d\u00e4r du markerat. Du har nu en l\u00e5ng del som \u00e4r 9 cm och en kort som \u00e4r 3 cm.

Såga där du markerat. Du har nu en lång del som är 9 cm och en kort som är 3 cm.

Borra 2 cm djupt (till tejpmarkeringen) med borr nr 8 p\u00e5 mitten av den korta delen.

Borra 2 cm djupt (till tejpmarkeringen) med borr nr 8 på mitten av den korta delen.

Du ska borra tv\u00e5 h\u00e5l p\u00e5 den l\u00e5nga delen. B\u00f6rja med att markera 2 cm fr\u00e5n kanten och borra 2 cm djupt med borr nr 8 (till markeringen).

Du ska borra två hål på den långa delen. Börja med att markera 2 cm från kanten och borra 2 cm djupt med borr nr 8 (till markeringen).

Nu ska du borra ett h\u00e5l f\u00f6r handtaget. G\u00f6r en markering 2 cm fr\u00e5n den andra kanten, ett kvarts varv fr\u00e5n det andra h\u00e5let. Borra sedan med borr nr 7 genom hela rundstaven.

Nu ska du borra ett hål för handtaget. Gör en markering 2 cm från den andra kanten, ett kvarts varv från det andra hålet. Borra sedan med borr nr 7 genom hela rundstaven.

Anv\u00e4nd en fil och slipa en sk\u00e5ra p\u00e5 den korta rundstaven. Sk\u00e5ran ska vara p\u00e5 motsatt sida h\u00e5let. Gummibandet ska passa i sk\u00e5ran.

Använd en fil och slipa en skåra på den korta rundstaven. Skåran ska vara på motsatt sida hålet. Gummibandet ska passa i skåran.

Slipa en likadan sk\u00e5ra i den l\u00e5nga delen. Sk\u00e5ran ska vara p\u00e5 motsatt sida om h\u00e5let som inte g\u00e5r rakt igenom rundstaven.

Slipa en likadan skåra i den långa delen. Skåran ska vara på motsatt sida om hålet som inte går rakt igenom rundstaven.

Nu ska du g\u00f6ra listen som sitter i mitten av instrumentet. M\u00e4t och markera 22 cm p\u00e5 listen. S\u00e5ga av.

Nu ska du göra listen som sitter i mitten av instrumentet. Mät och markera 22 cm på listen. Såga av.

Fila en sk\u00e5ra p\u00e5 b\u00e5da kort\u00e4ndarna av listen. H\u00e4r ska gummibandet passa.

Fila en skåra på båda kortändarna av listen. Här ska gummibandet passa.

M\u00e4t och markera mitten av listen. Borra ett h\u00e5l med borr nr 8.

Mät och markera mitten av listen. Borra ett hål med borr nr 8.

Nu ska du g\u00f6ra handtaget av den tunna rundstaven (\u00f8 6 cm). M\u00e4t och markera 11 cm. S\u00e5ga av.

Nu ska du göra handtaget av den tunna rundstaven (ø 6 cm). Mät och markera 11 cm. Såga av.

Nu ska du ha alla de h\u00e4r delarna. De du kapat och borrat i + tv\u00e5 tr\u00e4kulor + ett gummiband.

Nu ska du ha alla de här delarna. De du kapat och borrat i + två träkulor + ett gummiband.

Använd trälim och fäst träkulorna i handtaget.

S\u00e5 h\u00e4r ska din f\u00e4rdiga Wind Wand se ut. Bra jobbat!

Så här ska din färdiga Wind Wand se ut. Bra jobbat!

 • Rundstav, ø 8mm, längd 50 cm
 • Rundstav, ø 25 mm, längd 9 cm
 • Rundstav, ø 25 mm, längd 3 cm
 • Rundstav, ø 6 mm, längd 11 cm
 • Trälist, längd 22 cm
 • Träkulor, 2 st
 • Gummiband
 • Tumstock
 • Såg
 • Borrmaskin, borr nr 7 och 8
 • Fil