Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

Rita av en mall TV\u00c5 g\u00e5nger p\u00e5 kartong.

Rita av en mall TVÅ gånger på kartong.

Rita linjer som p\u00e5 bilden p\u00e5 en av dina pappskivor. Skriv dit f\u00e4rgerna.

Rita linjer som på bilden på en av dina pappskivor. Skriv dit färgerna.

Linda svart garn FEM varv \u00f6ver det andra svarta f\u00e4ltet.

Linda svart garn FEM varv över det andra svarta fältet.

Linda RÖTT garn över det röda fältet.

Linda VITT garn \u00f6ver det vita f\u00e4ltet.

Linda VITT garn över det vita fältet.

Forts\u00e4tt sedan Linda r\u00f6tt p\u00e5 r\u00f6tt, svart p\u00e5 svart och vitt p\u00e5 vitt tills det inte g\u00e5r att linda mer genom h\u00e5let i mitten. Anv\u00e4nd dubbelt garn s\u00e5 g\u00e5r det fortare.

Fortsätt sedan Linda rött på rött, svart på svart och vitt på vitt tills det inte går att linda mer genom hålet i mitten. Använd dubbelt garn så går det fortare.

  • Rött garn
  • Vitt garn
  • Svart garn
  • Papp
  • Mall
  • Penna
  • Papperssax
  • Tygsax