Brit + Co Guides Logo

How to create a 3d tavla

Create a 3d Tavla

66
STEPS
TOOLS

G\u00f6r en ritning i skala 1:1. Anv\u00e4nd m\u00e5ttlinjer.

Gör en ritning i skala 1:1. Använd måttlinjer.

M\u00e4t ut dina bitar. M\u00e4t noga! Materialet vi anv\u00e4nder \u00e4r Furu och har en dimension p\u00e5 8x34mm.

Mät ut dina bitar. Mät noga! Materialet vi använder är Furu och har en dimension på 8x34mm.

S\u00e5ga av dina bitar, var noggrann!

Såga av dina bitar, var noggrann!

Avs\u00e5gade bitar!

Avsågade bitar!

Slipa bort det "frasiga" p\u00e5 dina bitar med sandpapper.

Slipa bort det "frasiga" på dina bitar med sandpapper.

L\u00e4gg dina bitar p\u00e5 din ritning f\u00f6r att kolla att du s\u00e5gat r\u00e4tt.

Lägg dina bitar på din ritning för att kolla att du sågat rätt.

Rita av \u00e4nden ute vid kanten f\u00f6r att l\u00e4ttare veta var du ska spika.

Rita av änden ute vid kanten för att lättare veta var du ska spika.

M\u00e4rk ut var du ska spika, rita inte f\u00f6r n\u00e4ra kanten f\u00f6r d\u00e5 kan det spricka.

Märk ut var du ska spika, rita inte för nära kanten för då kan det spricka.

Anv\u00e4nd 20mm dyckert och spika f\u00f6rst fast dem lite grann f\u00f6r att f\u00e5 dem raka.

Använd 20mm dyckert och spika först fast dem lite grann för att få dem raka.

Sp\u00e4nn fast din bit i b\u00e4nken. L\u00e4gg lim p\u00e5 \u00e4nden.

Spänn fast din bit i bänken. Lägg lim på änden.

Sl\u00e5 sakta ner spikarna med en kulhammare, var noggrann med att bitarna kommer j\u00e4mt och fint. B\u00f6rja en spik komma snett dra upp den och f\u00f6rs\u00f6k igen.

Slå sakta ner spikarna med en kulhammare, var noggrann med att bitarna kommer jämt och fint. Börja en spik komma snett dra upp den och försök igen.

Spika f\u00f6rst ihop dina delar som p\u00e5 bilden. Som tv\u00e5 L.

Spika först ihop dina delar som på bilden. Som två L.

L\u00e4gg det ena L:et \u00f6ver b\u00e4nken och rita och spika p\u00e5 samma s\u00e4tt som du gjort innan.

Lägg det ena L:et över bänken och rita och spika på samma sätt som du gjort innan.

L\u00e4gg lim p\u00e5 \u00e4nden och spika f\u00f6rsiktigt ihop delarna.

Lägg lim på änden och spika försiktigt ihop delarna.

G\u00f6r nu precis p\u00e5 samma s\u00e4tt p\u00e5 den sista h\u00f6rnan. H\u00e4r kan det vara bra att vara tv\u00e5 f\u00f6r att f\u00e5 h\u00f6rnan att bli j\u00e4mn och fin.

Gör nu precis på samma sätt på den sista hörnan. Här kan det vara bra att vara två för att få hörnan att bli jämn och fin.

Kolla med en vinkelhake s\u00e5 h\u00f6rnorna har 90 graders vinkel.

Kolla med en vinkelhake så hörnorna har 90 graders vinkel.

L\u00e4gg din ram i h\u00f6rnan! Rita av din ram p\u00e5 masoniten.

Lägg din ram i hörnan! Rita av din ram på masoniten.

L\u00e4gg till 5mm runt om. Allts\u00e5 p\u00e5 tv\u00e5 sidor.

Lägg till 5mm runt om. Alltså på två sidor.

F\u00f6rl\u00e4ng linjen s\u00e5 du kan s\u00e5ga av biten rakt av.

Förläng linjen så du kan såga av biten rakt av.

Plocka fram sticks\u00e5gen.

Plocka fram sticksågen.

Sp\u00e4nn fast masoniten mellan b\u00e4nkarna, anv\u00e4nd skruvtvingar.

Spänn fast masoniten mellan bänkarna, använd skruvtvingar.

Anv\u00e4nd h\u00f6rselskydd.

Använd hörselskydd.

Det \u00e4r viktigt att hela tiden ha koll p\u00e5 sladden n\u00e4r du s\u00e5gar. H\u00e4r \u00e4r det viktigt att du f\u00e5r en instruktion av l\u00e4raren innan du s\u00e5gar.

Det är viktigt att hela tiden ha koll på sladden när du sågar. Här är det viktigt att du får en instruktion av läraren innan du sågar.

S\u00e5ga utmed den yttersta linjen, sv\u00e4ng s\u00e5gen genom att vrida den h\u00f6ger eller v\u00e4nster.

Såga utmed den yttersta linjen, sväng sågen genom att vrida den höger eller vänster.

S\u00e5ga rakt igenom.

Såga rakt igenom.

S\u00e5ga av masoniten p\u00e5 det andra h\u00e5llet.

Såga av masoniten på det andra hållet.

Kolla att den st\u00e4mmer!

Kolla att den stämmer!

L\u00e4gg lim p\u00e5 din ram.

Lägg lim på din ram.

S\u00e4tt ihop ramen med baksidan, anv\u00e4nd skruvtvingar, tr\u00e4tvingar, snabbtvingar eller limkl\u00e4mmor. Var noga att kolla s\u00e5 det sticker ut lika mycket runt om! V\u00e4nta minst 15 minuter.

Sätt ihop ramen med baksidan, använd skruvtvingar, trätvingar, snabbtvingar eller limklämmor. Var noga att kolla så det sticker ut lika mycket runt om! Vänta minst 15 minuter.

Anv\u00e4nd raspen f\u00f6r att ta bort det som sticker ut utanf\u00f6r ramen. Raspa f\u00f6rsiktigt fr\u00e5n baksidan och fram\u00e5t och raspa bara n\u00e4r du drar fram\u00e5t. Raspa tre av sidorna, den fj\u00e4rde ska du putsa p\u00e5 en maskin.

Använd raspen för att ta bort det som sticker ut utanför ramen. Raspa försiktigt från baksidan och framåt och raspa bara när du drar framåt. Raspa tre av sidorna, den fjärde ska du putsa på en maskin.

Finjustera det sista med en fil.

Finjustera det sista med en fil.

Avsluta med sandpapper.

Avsluta med sandpapper.

Den sista sidan slipar vi i en putsmaskin. H\u00e4r m\u00e5ste du f\u00e5 instruktioner innan du f\u00e5r k\u00f6ra.

Den sista sidan slipar vi i en putsmaskin. Här måste du få instruktioner innan du får köra.

Slipa alla kanter jämna med sandpapper.

The creator of this guide has not included tools