How to create

Create

10
STEPS
TOOLS

Du kan anv\u00e4nda tygbitar och gamla jeans

Du kan använda tygbitar och gamla jeans

Rita av 2 hj\u00e4rta i jeans till en nyckelring. Rita p\u00e5 avigsidan med en penna eller bl\u00e4ckpenna. L\u00e4gg h\u00e4rtan n\u00e4ra, s\u00e5 \u00e4r d\u00e4r plats till mer.

Rita av 2 hjärta i jeans till en nyckelring. Rita på avigsidan med en penna eller bläckpenna. Lägg härtan nära, så är där plats till mer.

Rita av det lilla hj\u00e4rta p\u00e5 vlisofix. Rita p\u00e5 den sida var pappret sitter.

Rita av det lilla hjärta på vlisofix. Rita på den sida var pappret sitter.

H\u00e4r \u00e4r alla delar till 3 nyckelringar. Klipp 3 stk band till nyckelringen.

Här är alla delar till 3 nyckelringar. Klipp 3 stk band till nyckelringen.

Andv\u00e4nd bakpl\u00e5tspapper n\u00e4r du ska stryka p\u00e5 vlisofix, f\u00f6r att undg\u00e5 att d\u00e4r kommer lim p\u00e5 strykj\u00e4rnet och bordet.

Andvänd bakplåtspapper när du ska stryka på vlisofix, för att undgå att där kommer lim på strykjärnet och bordet.

stryk f\u00f6rst alla tygbitar s\u00e5 de \u00e4r snygga. L\u00e4gg bakpl\u00e5tspapper, v\u00e4nd avigsidan upp, l\u00e4gg vlisofix hj\u00e4rtan p\u00e5 tyget med limmen ner.

stryk först alla tygbitar så de är snygga. Lägg bakplåtspapper, vänd avigsidan upp, lägg vlisofix hjärtan på tyget med limmen ner.

L\u00e4gg ocks\u00e5 bakpl\u00e5tspappet \u00f6ver hj\u00e4rtan s\u00e5 inte d\u00e4r kommer lim p\u00e5 strykj\u00e4rnet.

Lägg också bakplåtspappet över hjärtan så inte där kommer lim på strykjärnet.

S\u00e4t strykj\u00e4rnet ner och tryck lite medan du r\u00e4knar till 10.

Sät strykjärnet ner och tryck lite medan du räknar till 10.

Det \u00e4r viktigt att du stryker alla delar, annars f\u00e4stnar inte vlisofixet p\u00e5 tyget.

Det är viktigt att du stryker alla delar, annars fästnar inte vlisofixet på tyget.

Klipp ut hj\u00e4rtan med tygsax.

Klipp ut hjärtan med tygsax.

Drag bort pappret fr\u00e5n hj\u00e4rtat. Nu ser du att limmen \u00e4r kvar, du kan k\u00e4nna limmen p\u00e5 tyget.

Drag bort pappret från hjärtat. Nu ser du att limmen är kvar, du kan känna limmen på tyget.

Nu l\u00e4gger du det lilla hj\u00e4rta p\u00e5 jeanshj\u00e4rtat. B\u00e5da hj\u00e4rtan ska v\u00e4nda r\u00e4ttsidan upp.

Nu lägger du det lilla hjärta på jeanshjärtat. Båda hjärtan ska vända rättsidan upp.

L\u00e4gg bakpl\u00e5tspapper p\u00e5 och tryck ner strykj\u00e4rnet l\u00e4tt medan du r\u00e4knar till 10 igen.

Lägg bakplåtspapper på och tryck ner strykjärnet lätt medan du räknar till 10 igen.

Nu har de sm\u00e5 hj\u00e4rtan f\u00e4stnat p\u00e5 jeanstyget.

Nu har de små hjärtan fästnat på jeanstyget.

The creator of this guide has not included tools