How to crear un projecte amb imovie

Crear Un Projecte Amb iMovie

6
STEPS
TOOLS

Hem de tenir descarregada l'aplicaci\u00f3 iMovie

Hem de tenir descarregada l'aplicació iMovie

Un cop oberta l'aplicaci\u00f3, fem tap al signe de "+" i fem tap a "projecte nou".

Un cop oberta l'aplicació, fem tap al signe de "+" i fem tap a "projecte nou".

Ens trobarem amb aquesta pantalla.

Ens trobarem amb aquesta pantalla.

Aquestes s\u00f3n les d'iMovie. Inserir v\u00eddeo i foto des del rodet, inserir \u00e0udio, des de M\u00fasica o des de l'aplicaci\u00f3, gravar so, fer foto/v\u00eddeo, desfer l'\u00faltima acci\u00f3 i refer-la fent tap m\u00e9s estona...

Aquestes són les d'iMovie. Inserir vídeo i foto des del rodet, inserir àudio, des de Música o des de l'aplicació, gravar so, fer foto/vídeo, desfer l'última acció i refer-la fent tap més estona...

Per canviar el nom del projecte, fem tap a el nom que iMovie ens d\u00f3na com a predeterminat i li posem el que volem.

Per canviar el nom del projecte, fem tap a el nom que iMovie ens dóna com a predeterminat i li posem el que volem.

Si fem tap a la fletxa, s'obrir\u00e0 un men\u00fa on podrem enviar el nostre projecte al YouTube, al Facebook... O desar-lo al rodet.

Si fem tap a la fletxa, s'obrirà un menú on podrem enviar el nostre projecte al YouTube, al Facebook... O desar-lo al rodet.

Si fem tap al bot\u00f3 de "play", podrem reproduir el nostre projecte. Ens d\u00f1ona la opci\u00f3 a optimitzar-ho, per\u00f2 triga bastant en carregar-se...

Si fem tap al botó de "play", podrem reproduir el nostre projecte. Ens dñona la opció a optimitzar-ho, però triga bastant en carregar-se...

Si fem tap al bot\u00f3 indicat, podrem descarregar-nos un projecte des de l'iTunes.

Si fem tap al botó indicat, podrem descarregar-nos un projecte des de l'iTunes.

Finalment, si fem tap a la paperera, podrem eliminar el projecte. Pensa-t'ho dues vegades, perqu\u00e8 aquesta opci\u00f3 no es pot desfer.

Finalment, si fem tap a la paperera, podrem eliminar el projecte. Pensa-t'ho dues vegades, perquè aquesta opció no es pot desfer.

Això és tot. Gràcies per mirar el tutorial.

  • 1.0 iPad
  • 1.0 aplicació iMovie