Brit + Co Guides Logo

How to byta ut ett trasigt blixtlås!

Byta Ut Ett Trasigt Blixtlås!

245
STEPS
TOOLS

Blixtl\u00e5set \u00e4r trasigt!!!  Vad g\u00f6ra? Byt blixtl\u00e5s naturligtvis!

Blixtlåset är trasigt!!! Vad göra? Byt blixtlås naturligtvis!

Skaffa nytt blixtl\u00e5s, tr\u00e5d och ta fram en vass spr\u00e4ttare!

Skaffa nytt blixtlås, tråd och ta fram en vass sprättare!

B\u00f6rja med att lossa det gamla blixtl\u00e5set fr\u00e5n alla st\u00e4llen det sitter fast.

Börja med att lossa det gamla blixtlåset från alla ställen det sitter fast.

Hela den h\u00e4r s\u00f6mmen m\u00e5ste bort om du inte vill ha fyrdubbla s\u00f6mmar p\u00e5 framsidan. Var f\u00f6rsiktig s\u00e5 att det inte syns att det varit en s\u00f6m h\u00e4r.

Hela den här sömmen måste bort om du inte vill ha fyrdubbla sömmar på framsidan. Var försiktig så att det inte syns att det varit en söm här.

S\u00e5h\u00e4r ser det ut fr\u00e5n baksidan. Du ser ocks\u00e5 att blixtl\u00e5set inte sitter fast med de tv\u00e5 s\u00f6mmarna som syns p\u00e5 framsidan.

Såhär ser det ut från baksidan. Du ser också att blixtlåset inte sitter fast med de två sömmarna som syns på framsidan.

En del loss!

En del loss!

Den t\u00e4ta sicksacks\u00f6mmen som sitter nederst p\u00e5 \u00f6ppningen m\u00e5ste ocks\u00e5 bort. Var f\u00f6rsiktig, det \u00e4r tr\u00f6gt att ta bort. Inte bra om tyget g\u00e5r s\u00f6nder h\u00e4r. Skulle det h\u00e4nda- sy extra h\u00e4r sedan.

Den täta sicksacksömmen som sitter nederst på öppningen måste också bort. Var försiktig, det är trögt att ta bort. Inte bra om tyget går sönder här. Skulle det hända- sy extra här sedan.

Nu ska bara denna sidan lossas ocks\u00e5!

Nu ska bara denna sidan lossas också!

Steg ett- f\u00e4rdigt! Dags att b\u00f6rja \u00e5terst\u00e4lla!

Steg ett- färdigt! Dags att börja återställa!

Skr\u00e4p!

Skräp!

N\u00e5la fast ena delen mellan byxan och underl\u00e4gget. Var noga med att peta in \u00f6versta biten p\u00e5 blixtl\u00e5set i linningen, d\u00e4r den trasiga satt fast.

Nåla fast ena delen mellan byxan och underlägget. Var noga med att peta in översta biten på blixtlåset i linningen, där den trasiga satt fast.

Byt till blixtl\u00e5spressarfot, s\u00e4tt fast den p\u00e5 den sida du beh\u00f6ver f\u00f6r att komma n\u00e4rmast t\u00e4nderna p\u00e5 blixtl\u00e5set.

Byt till blixtlåspressarfot, sätt fast den på den sida du behöver för att komma närmast tänderna på blixtlåset.

Nu sitter den fast!

Nu sitter den fast!

Vik och n\u00e5la fast underl\u00e4gget p\u00e5 insidan av byxorna. Det f\u00e5r inte vara med \u00e4n f\u00f6r d\u00e5 g\u00e5r inte byxorna att \u00f6ppna sedan...

Vik och nåla fast underlägget på insidan av byxorna. Det får inte vara med än för då går inte byxorna att öppna sedan...

M\u00e4t noga s\u00e5 att du vet hur l\u00e5ngt in du ska sy. I n\u00e4sta moment ser du inte blixtl\u00e5set utan syr "i blindo", fr\u00e5n r\u00e4tsidan. Syr du p\u00e5 metallen bryts n\u00e5len, kommer du f\u00f6r n\u00e4ra kan du inte \u00f6ppna l\u00e5set.

Mät noga så att du vet hur långt in du ska sy. I nästa moment ser du inte blixtlåset utan syr "i blindo", från rätsidan. Syr du på metallen bryts nålen, kommer du för nära kan du inte öppna låset.

S\u00e4tt n\u00e5lar med spetsen upp s\u00e5 l\u00e5ngt in som du best\u00e4mt. Detta blir linjen du f\u00f6ljer n\u00e4r du syr.

Sätt nålar med spetsen upp så långt in som du bestämt. Detta blir linjen du följer när du syr.

Det g\u00e5r inte att sy f\u00f6rbi l\u00e5sklumpen. N\u00e4r du kommer dit-vrid ner n\u00e5len s\u00e5 att den sitter i tyget, lyft pressarfoten, st\u00e4ng blixtl\u00e5set, s\u00e4nk pressarfoten och forts\u00e4tt sy.

Det går inte att sy förbi låsklumpen. När du kommer dit-vrid ner nålen så att den sitter i tyget, lyft pressarfoten, stäng blixtlåset, sänk pressarfoten och fortsätt sy.

S\u00e5h\u00e4r! Lite klent och "hemsytt" med bara en s\u00f6m! Vi g\u00f6r en till!

Såhär! Lite klent och "hemsytt" med bara en söm! Vi gör en till!

Bra om du f\u00e5r samma avst\u00e5nd mellan de tv\u00e5 s\u00f6mmarna. F\u00f6lj pressarfoten s\u00e5 blir det bra.

Bra om du får samma avstånd mellan de två sömmarna. Följ pressarfoten så blir det bra.

S\u00e5!

Så!

Nu \u00e4r det bara att st\u00e4nga h\u00e5len vid linningen...

Nu är det bara att stänga hålen vid linningen...

Och g\u00f6ra de tv\u00e5 t\u00e4ta sicksaklinjer som h\u00e5ller ihop framkanten och h\u00e5ller underl\u00e4gget p\u00e5 plats.

Och göra de två täta sicksaklinjer som håller ihop framkanten och håller underlägget på plats.

Vik underl\u00e4gget p\u00e5 plats igen!

Vik underlägget på plats igen!

Ställ in en smal och tät sicksack (kanske bredd 2.0 och längd 0.5?) och sy som det var från början. Klart!

  • Tråd i rätt färg
  • Blixtlås i samma längd som den trasiga
  • Sprättare
  • Måttband eller fiffikus
  • Symaskin
  • Knappnålar