How to brödkorg

Brödkorg

94
STEPS
TOOLS

B\u00f6rja med din lappteknik. M\u00e4t hur l\u00e5ng sidan av din lappteknik \u00e4r. Min \u00e4r 32 cm men du m\u00e5ste utg\u00e5 fr\u00e5n ditt m\u00e5tt.

Börja med din lappteknik. Mät hur lång sidan av din lappteknik är. Min är 32 cm men du måste utgå från ditt mått.

Sk\u00e4r av en remsa i tyget du vill ha som kant runt omkring din lappteknik. Var noga s\u00e5 att den blir 10 cm bred hela v\u00e4gen.

Skär av en remsa i tyget du vill ha som kant runt omkring din lappteknik. Var noga så att den blir 10 cm bred hela vägen.

M\u00e4t b\u00e5de uppe och nere s\u00e5 att det blir rakt.

Mät både uppe och nere så att det blir rakt.

H\u00e5ll fast linjalen ordentligt s\u00e5 att den inte glider n\u00e4r du sk\u00e4r med rullkniven.

Håll fast linjalen ordentligt så att den inte glider när du skär med rullkniven.

B\u00f6rja med tv\u00e5 remsor som \u00e4r lika l\u00e5nga som din lappteknik. I mitt fall 32 cm.

Börja med två remsor som är lika långa som din lappteknik. I mitt fall 32 cm.

Dessa ska sys fast p\u00e5 varsin sida av lapptekniken.

Dessa ska sys fast på varsin sida av lapptekniken.

V\u00e4nd upp remsan p\u00e5 samma s\u00e4tt som du gjorde med de sm\u00e5 rutorna p\u00e5 lapptekniken, s\u00e5 att tygerna ligger r\u00e4ta mot r\u00e4ta (fina sidan mot den fina sidan).

Vänd upp remsan på samma sätt som du gjorde med de små rutorna på lapptekniken, så att tygerna ligger räta mot räta (fina sidan mot den fina sidan).

Dags att tv\u00e4rn\u00e5la! B\u00f6rja med att s\u00e4tta en n\u00e5l i varje h\u00f6rn. S\u00e4tt sedan en mittemellan dessa. Forts\u00e4tt att s\u00e4tta n\u00e5lar mittemellan n\u00e5larna tills du har tv\u00e4rn\u00e5lat hela sidan.

Dags att tvärnåla! Börja med att sätta en nål i varje hörn. Sätt sedan en mittemellan dessa. Fortsätt att sätta nålar mittemellan nålarna tills du har tvärnålat hela sidan.

G\u00f6r likadant med remsan mittemot.

Gör likadant med remsan mittemot.

S\u00e5h\u00e4r!

Såhär!

Dags att tr\u00e4 symaskinen!

Dags att trä symaskinen!

Sy med raks\u00f6m. Den v\u00e4ljs automatiskt n\u00e4r du startar symaskinen s\u00e5 du beh\u00f6ver inte \u00e4ndra n\u00e5got.

Sy med raksöm. Den väljs automatiskt när du startar symaskinen så du behöver inte ändra något.

Var noga s\u00e5 att det blir 1 centimeter s\u00f6msm\u00e5n hela v\u00e4gen. Om du tycker det \u00e4r sv\u00e5rt s\u00e5 be om en hj\u00e4lpkloss.

Var noga så att det blir 1 centimeter sömsmån hela vägen. Om du tycker det är svårt så be om en hjälpkloss.

Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta genom att backa n\u00e5gra stygn. H\u00e5ll knappen intryckt medan du trampar p\u00e5 fotpedalen.

Glöm inte att fästa genom att backa några stygn. Håll knappen intryckt medan du trampar på fotpedalen.

L\u00e4gg n\u00e5len p\u00e5 n\u00e5ldynan n\u00e4r du tagit bort den fr\u00e5n tyget. Den ska inte ligga l\u00f6st p\u00e5 bordet!

Lägg nålen på nåldynan när du tagit bort den från tyget. Den ska inte ligga löst på bordet!

F\u00e4st i slutet ocks\u00e5!

Fäst i slutet också!

S\u00e5h\u00e4r ska det se ut n\u00e4r det \u00e4r klart!

Såhär ska det se ut när det är klart!

S\u00e5h\u00e4r ska s\u00f6msm\u00e5nen se ut. 1 cm bred hela v\u00e4gen.

Såhär ska sömsmånen se ut. 1 cm bred hela vägen.

Vik ut remsorna och pressa is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nen p\u00e5 baksidan med strykj\u00e4rnet.

Vik ut remsorna och pressa isär sömsmånen på baksidan med strykjärnet.

M\u00e4t hela l\u00e5ngsidan inklusive de svarta remsorna.

Mät hela långsidan inklusive de svarta remsorna.

Min \u00e4r 48 centimeter.

Min är 48 centimeter.

Sk\u00e4r ut tv\u00e5 remsor till som \u00e4r 10 cm breda och lika l\u00e5nga som ditt f\u00f6rra m\u00e5tt, i mitt fall 48 cm l\u00e5nga.

Skär ut två remsor till som är 10 cm breda och lika långa som ditt förra mått, i mitt fall 48 cm långa.

Dessa ska sys fast p\u00e5 resterande sidor.

Dessa ska sys fast på resterande sidor.

V\u00e4nd upp remsan s\u00e5 att tygerna ligger r\u00e4ta mot r\u00e4ta.

Vänd upp remsan så att tygerna ligger räta mot räta.

Var noga s\u00e5 att tygerna ligger kant i kant.

Var noga så att tygerna ligger kant i kant.

Tv\u00e4rn\u00e5la l\u00e4ngs hela, ju fler n\u00e5lar desto b\u00e4ttre! B\u00f6rja l\u00e4ngst ut i kanterna och t\u00e4nk mitten, mitten, mitten!

Tvärnåla längs hela, ju fler nålar desto bättre! Börja längst ut i kanterna och tänk mitten, mitten, mitten!

G\u00f6r likadant p\u00e5 andra sidan.

Gör likadant på andra sidan.

Tv\u00e4rn\u00e5la!

Tvärnåla!

Sy ihop med raks\u00f6m. Var noga med s\u00f6msm\u00e5nen, 1 cm hela v\u00e4gen.

Sy ihop med raksöm. Var noga med sömsmånen, 1 cm hela vägen.

Pressa is\u00e4r s\u00f6msm\u00e5nen med strykj\u00e4rnet.

Pressa isär sömsmånen med strykjärnet.

Framsidan \u00e4r klar!

Framsidan är klar!

V\u00e4lj ett bomullsband.

Välj ett bomullsband.

Klipp till 8 bitar, 20 centimeter l\u00e5nga.

Klipp till 8 bitar, 20 centimeter långa.

N\u00e5la fast bomullsbanden p\u00e5 r\u00e4tsidan av din framsida. M\u00e4t utifr\u00e5n kanten, 8 cm in blir lagom.

Nåla fast bomullsbanden på rätsidan av din framsida. Mät utifrån kanten, 8 cm in blir lagom.

S\u00e5h\u00e4r!

Såhär!

Klipp till en baksida som \u00e4r n\u00e5got st\u00f6rre \u00e4n framstycket.

Klipp till en baksida som är något större än framstycket.

S\u00e5h\u00e4r!

Såhär!

H\u00e4mta plattvadd.

Hämta plattvadd.

Klipp till en bit plattvadd ocks\u00e5 n\u00e5got st\u00f6rre \u00e4n framstycket.

Klipp till en bit plattvadd också något större än framstycket.

Nu ska du ha tre bitar - s\u00e5h\u00e4r!

Nu ska du ha tre bitar - såhär!

L\u00e4gg bakstycket ovanp\u00e5 vadden med r\u00e4tsidan (den fina sidan) upp.

Lägg bakstycket ovanpå vadden med rätsidan (den fina sidan) upp.

L\u00e4gg framstycket ovanp\u00e5 med avigsidan (baksidan) upp.

Lägg framstycket ovanpå med avigsidan (baksidan) upp.

B\u00f6rja tv\u00e4rn\u00e5la i h\u00f6rnen.

Börja tvärnåla i hörnen.

Var noga s\u00e5 att n\u00e5len g\u00e5r igenom alla lager.

Var noga så att nålen går igenom alla lager.

S\u00e4tt m\u00e5nga n\u00e5lar s\u00e5 att tyget inte kan glida runt.

Sätt många nålar så att tyget inte kan glida runt.

B\u00e5de bakstycket och plattvadden ska sticka ut en bit utanf\u00f6r framstycket.

Både bakstycket och plattvadden ska sticka ut en bit utanför framstycket.

Markera en \u00f6ppning, ett v\u00e4ndh\u00e5l i mitten av ena sidan. \u00d6ppningen kan vara lika l\u00e5ng som mittenrutan p\u00e5 lapptekniken.

Markera en öppning, ett vändhål i mitten av ena sidan. Öppningen kan vara lika lång som mittenrutan på lapptekniken.

Dags att sy! Anv\u00e4nd raks\u00f6m p\u00e5 symaskinen, du beh\u00f6ver inte \u00e4ndra n\u00e5gonting.

Dags att sy! Använd raksöm på symaskinen, du behöver inte ändra någonting.

N\u00e4r du syr ska du f\u00f6lja kanten p\u00e5 framstycket, det \u00f6versta tyglagret. Kanten p\u00e5 det \u00f6versta tyglagret ska l\u00f6pa l\u00e4ngst med kanten p\u00e5 pressarfoten. D\u00e5 blir s\u00f6msm\u00e5nen j\u00e4mn runt om hela.

När du syr ska du följa kanten på framstycket, det översta tyglagret. Kanten på det översta tyglagret ska löpa längst med kanten på pressarfoten. Då blir sömsmånen jämn runt om hela.

B\u00f6rja sy vid r\u00e4tt markering, du ska inte sy ihop den korta str\u00e4ckan mellan markeringarna. Den andra markeringen ska vara bakom symaskinen n\u00e4r du b\u00f6rjar sy.

Börja sy vid rätt markering, du ska inte sy ihop den korta sträckan mellan markeringarna. Den andra markeringen ska vara bakom symaskinen när du börjar sy.

Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta genom att backa n\u00e5gra stygn.

Glöm inte att fästa genom att backa några stygn.

Stanna n\u00e4r du kommer till det f\u00f6rsta h\u00f6rnet.

Stanna när du kommer till det första hörnet.

Tryck p\u00e5 n\u00e5l upp/ner knappen s\u00e5 att n\u00e5len g\u00e5r ner i tyget.

Tryck på nål upp/ner knappen så att nålen går ner i tyget.

Nu h\u00e5ller n\u00e5len fast tyget s\u00e5 att du kan lyfta pressarfoten och snurra tyget till n\u00e4sta sida.

Nu håller nålen fast tyget så att du kan lyfta pressarfoten och snurra tyget till nästa sida.

Vrid f\u00f6rsiktigt.

Vrid försiktigt.

Forts\u00e4tt sy n\u00e4sta sida. Lyft pressarfoten likadant i alla h\u00f6rn.

Fortsätt sy nästa sida. Lyft pressarfoten likadant i alla hörn.

Sluta sy vid markeringen n\u00e4r du kommit runt. Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta!

Sluta sy vid markeringen när du kommit runt. Glöm inte att fästa!

Klart!

Klart!

Nu ska du klippa rent kanten. Klipp bort tyget och vadden som sticker ut utanf\u00f6r framstycket. Var f\u00f6rsiktig s\u00e5 att du inte klipper i s\u00f6mmen du just gjorde.

Nu ska du klippa rent kanten. Klipp bort tyget och vadden som sticker ut utanför framstycket. Var försiktig så att du inte klipper i sömmen du just gjorde.

S\u00e5h\u00e4r!

Såhär!

Sist klipper du av h\u00f6rnen. Var noga s\u00e5 att du inte klipper av s\u00f6mmen \u00e4ven h\u00e4r!

Sist klipper du av hörnen. Var noga så att du inte klipper av sömmen även här!

V\u00e4nd ut den fina sidan genom h\u00e5let du l\u00e4mnade.

Vänd ut den fina sidan genom hålet du lämnade.

Peta ut h\u00f6rnen ordentligt.

Peta ut hörnen ordentligt.

Om det \u00e4r sv\u00e5rt med fingrarna kan du anv\u00e4nda en tjock sticka till hj\u00e4lp.

Om det är svårt med fingrarna kan du använda en tjock sticka till hjälp.

S\u00e5h\u00e4r ska ett h\u00f6rn se ut!

Såhär ska ett hörn se ut!

Nu \u00e4r det dags att sy ihop v\u00e4ndh\u00e5let. Till det beh\u00f6ver du sytr\u00e5d i samma f\u00e4rg som tyget och en syn\u00e5l med litet \u00f6ga.

Nu är det dags att sy ihop vändhålet. Till det behöver du sytråd i samma färg som tyget och en synål med litet öga.

Gl\u00f6m inte att n\u00e5la ihop h\u00e5let med knappn\u00e5lar f\u00f6rst.

Glöm inte att nåla ihop hålet med knappnålar först.

F\u00e4st tr\u00e5den i ena sidan genom att sy p\u00e5 samma st\u00e4lle 3-4 g\u00e5nger. Sy sedan sm\u00e5 kaststygn. Var noga s\u00e5 att du f\u00e5r med b\u00e5da lagren och hoppa bara n\u00e5gra millimeter \u00e5t g\u00e5ngen.

Fäst tråden i ena sidan genom att sy på samma ställe 3-4 gånger. Sy sedan små kaststygn. Var noga så att du får med båda lagren och hoppa bara några millimeter åt gången.

F\u00e4st i slutet genom att \u00e5terigen sy 3-4 stygn p\u00e5 samma st\u00e4lle.

Fäst i slutet genom att återigen sy 3-4 stygn på samma ställe.

L\u00e4gg en linjal l\u00e4ngst med kanten p\u00e5 lapptekniksrutan och rita ett streck med tygpenna rakt ut p\u00e5 den sida d\u00e4r det inte redan finns en s\u00f6m.

Lägg en linjal längst med kanten på lapptekniksrutan och rita ett streck med tygpenna rakt ut på den sida där det inte redan finns en söm.

S\u00e5h\u00e4r!

Såhär!

Sammanlagt ska du rita 4 korta streck.

Sammanlagt ska du rita 4 korta streck.

Tv\u00e4rn\u00e5la l\u00e4ngst med s\u00f6mmen.

Tvärnåla längst med sömmen.

Var noga s\u00e5 att de g\u00e5r igenom alla lager.

Var noga så att de går igenom alla lager.

Dags att sy p\u00e5 symaskinen. Denna g\u00e5ng ska du \u00f6ka stygnl\u00e4ngden genom att trycka p\u00e5 plus l\u00e4ngst upp till h\u00f6ger tills det st\u00e5r 3,0 i rutan.

Dags att sy på symaskinen. Denna gång ska du öka stygnlängden genom att trycka på plus längst upp till höger tills det står 3,0 i rutan.

Sy nu i den f\u00f6reg\u00e5ende s\u00f6mmen, hela v\u00e4gen fr\u00e5n ena sidan till den andra. Detta kallas \u00e4ven f\u00f6r att sy \u201di diket\u201d.

Sy nu i den föregående sömmen, hela vägen från ena sidan till den andra. Detta kallas även för att sy ”i diket”.

Gl\u00f6m inte att f\u00e4sta i b\u00f6rjan och slutet genom att backa n\u00e5gra steg.

Glöm inte att fästa i början och slutet genom att backa några steg.

Var noga s\u00e5 att det blir rakt.

Var noga så att det blir rakt.

Du gl\u00f6mmer inte att f\u00e4sta va!? \ud83d\ude09

Du glömmer inte att fästa va!? 😉

S\u00e5h\u00e4r ser det ut fr\u00e5n baksidan!

Såhär ser det ut från baksidan!

G\u00f6r likadant med de andra tre sidorna s\u00e5 ser det ut s\u00e5h\u00e4r!

Gör likadant med de andra tre sidorna så ser det ut såhär!

Klipp bort alla sytr\u00e5dar som h\u00e4nger sen \u00e4r den klar! Bara lite knyta kvar nu \ud83d\udc4d

Klipp bort alla sytrådar som hänger sen är den klar! Bara lite knyta kvar nu 👍

Knyt en rosett i varje h\u00f6rn.

Knyt en rosett i varje hörn.

Bra jobbat! \ud83d\udc4f Njut av din fina br\u00f6d-/fruktkorg!

Bra jobbat! 👏 Njut av din fina bröd-/fruktkorg!

  • Vävt bomullstyg
  • Plattvadd
  • Bomullsband
  • Symaskin
  • Knappnålar
  • Sytråd
  • Synål