Brit + Co Guides Logo
STEPS
TOOLS

H\u00e6ld vandet op i den ildfaste kop og s\u00e6t koppen p\u00e5 trefoden. M\u00e5l og noter vandets temperatur p\u00e5 udregningspapiret

Hæld vandet op i den ildfaste kop og sæt koppen på trefoden. Mål og noter vandets temperatur på udregningspapiret

H\u00e6ld ethanolen op i b\u00e6gerglasset

Hæld ethanolen op i bægerglasset

Rul papiret sammen og s\u00e6t det ned i b\u00e6gerglasset. S\u00e6t b\u00e6gerglasset fast p\u00e5 stativet som vist og flyt trefoden hen over b\u00e6gerglasset.

Rul papiret sammen og sæt det ned i bægerglasset. Sæt bægerglasset fast på stativet som vist og flyt trefoden hen over bægerglasset.

Tænd ild til papiret. Vent på at alt ethanolen er brændt væk og mål da temperaturen på vandet. Noter resultatet

Du kan nu udregne nyttevirkningen for opstillingen ved at udregne den kemiske energi i ethanolen og den tilførte energi i vandet.

Ethanols brændværdi er 29,7 kJ pr. g (wikipedia).

Den tilførte energi i vandet kan udregnes ved hjælp af følgende formel: E= m*c*delta T hvor m er massen, c er den specifikke varmekapacitet, og delta T er temperaturændringen

Nyttevirkningen udregnes da ved at dividere den tilførte energi i vandet med ethanolens kemiske energi.

Eksempel: 5g ethanol indeholder 29,7 kJ/g*5g=149 kJ Vandet indeholder 0,1kg*4,18(kJ/(kg*C))*51,6C = 22kJ Nyttevirkningen=22/149=15%

  • 5.0g Ethanol
  • 100.0g Vand
  • Papir
  • Tændstikker
  • Termometer
  • Trefod
  • Stativ
  • Bægerglas
  • Ildfast kop
  • Papir og blyant til udregning