Snapguide
STEPS
TOOLS
V\u00e4lj vilken storlek du vill ha p\u00e5 masken.

Välj vilken storlek du vill ha på masken.

L\u00e4gg p\u00e5 m\u00f6nsterpapper och rita av. S\u00e4tt g\u00e4rna fast pappret med n\u00e5gra knappn\u00e5lar.

Lägg på mönsterpapper och rita av. Sätt gärna fast pappret med några knappnålar.

V\u00e4lj ett tyg. G\u00e4rna med stretch i. Klipp ut s\u00e5 mycket tyg som su beh\u00f6ver. L\u00e4gg tyget r\u00e4tsida mot r\u00e4tsida.

Välj ett tyg. Gärna med stretch i. Klipp ut så mycket tyg som su behöver. Lägg tyget rätsida mot rätsida.

N\u00e5la fast ditt m\u00f6nster. Tv\u00e4rn\u00e5la.

Nåla fast ditt mönster. Tvärnåla.

Se till att tr\u00e5driktningspilen ligger rakt p\u00e5 tyget.

Se till att trådriktningspilen ligger rakt på tyget.

Sy med sicksack 2-2. Sy genom pappret. F\u00f6rs\u00f6k att f\u00f6lja den ritade linjen.

Sy med sicksack 2-2. Sy genom pappret. Försök att följa den ritade linjen.

Sy sakta s\u00e5 att du hinner med att sv\u00e4nga.

Sy sakta så att du hinner med att svänga.

N\u00e4r du har sytt runt om s\u00e5 river du bort pappret.

När du har sytt runt om så river du bort pappret.

M\u00e4t 1/2cm fr\u00e5n sylinjen och markera med en tygpenna. G\u00f6r s\u00e5 runt din mask.

Mät 1/2cm från sylinjen och markera med en tygpenna. Gör så runt din mask.

Klipp nu i den ritade linjen. D\u00e4refter klipps sm\u00e5 jack i s\u00f6mmens alla sv\u00e4ngar.

Klipp nu i den ritade linjen. Därefter klipps små jack i sömmens alla svängar.

Nu ska du v\u00e4lja garn till h\u00e5ret. Ta n\u00e5gra varv med garnet runt dina fingar. Klipp av

Nu ska du välja garn till håret. Ta några varv med garnet runt dina fingar. Klipp av

Tr\u00e4 in garnet i h\u00e5let p\u00e5 huvudet.

Trä in garnet i hålet på huvudet.

Sy fast det p\u00e5 med symaskinen.

Sy fast det på med symaskinen.

V\u00e4nd masken genom det h\u00e5let som du l\u00e4mnade d\u00e5 du sydde runt.

Vänd masken genom det hålet som du lämnade då du sydde runt.

Stoppa in vadd. Ta lite vadd \u00e5t g\u00e5ngen. B\u00f6rja att stoppa svansen.

Stoppa in vadd. Ta lite vadd åt gången. Börja att stoppa svansen.

Ta hj\u00e4lp av en sticka.

Ta hjälp av en sticka.

Tr\u00e4 en syn\u00e5l med samma tr\u00e5d som du anv\u00e4nde n\u00e4r du sydde masken.

Trä en synål med samma tråd som du använde när du sydde masken.

N\u00e5la ihop h\u00e5let.

Nåla ihop hålet.

Sy ihop med sm\u00e5 stygn.

Sy ihop med små stygn.

Sy \u00f6gon. Anv\u00e4nd en lite tjockare tr\u00e5d.

Sy ögon. Använd en lite tjockare tråd.

Sy platts\u00f6m.

Sy plattsöm.

Nu \u00e4r masken klar.

Nu är masken klar.

Är du nöjd?

The creator of this guide has not included tools