How to att sy en fjäril

Att Sy en Fjäril

137
STEPS
TOOLS

Klipp ut ditt m\u00f6nster.

Klipp ut ditt mönster.

V\u00e4lj tyg. Ett till vingarna och ett till kroppen.

Välj tyg. Ett till vingarna och ett till kroppen.

L\u00e4gg tyget dubbelt och n\u00e5la fast ditt m\u00f6nster.

Lägg tyget dubbelt och nåla fast ditt mönster.

Sy runtom med raks\u00f6m p\u00e5 symaskinen.

Sy runtom med raksöm på symaskinen.

Markera 1cm s\u00f6msm\u00e5n runtom.

Markera 1cm sömsmån runtom.

Klipp i markeringen.

Klipp i markeringen.

Klipp hack vid vingarna.

Klipp hack vid vingarna.

Klipp upp i det ena tyget s\u00e5 att du kan v\u00e4nda fj\u00e4rilen. Be om hj\u00e4lp om du beh\u00f6ver.

Klipp upp i det ena tyget så att du kan vända fjärilen. Be om hjälp om du behöver.

N\u00e5la fast kroppen p\u00e5 dubbelt tyg.

Nåla fast kroppen på dubbelt tyg.

Sy runtom med raks\u00f6m.

Sy runtom med raksöm.

Markera 1 cm s\u00f6msm\u00e5n runtom. Klipp ut.

Markera 1 cm sömsmån runtom. Klipp ut.

Klipp upp en liten bit p\u00e5 kroppens ena tyg. V\u00e4nd.

Klipp upp en liten bit på kroppens ena tyg. Vänd.

Stoppa in vadd.

Stoppa in vadd.

Sy ihop.

Sy ihop.

Tr\u00e4 p\u00e5 dubbel tr\u00e5d p\u00e5 en syn\u00e5l och sy f\u00f6rstygn p\u00e5 mitten av fj\u00e4rilen.

Trä på dubbel tråd på en synål och sy förstygn på mitten av fjärilen.

Dra ihop s\u00e5 att det bildas vingar. F\u00e4st tr\u00e5den.

Dra ihop så att det bildas vingar. Fäst tråden.

N\u00e5la fast kroppen och sy fast med sm\u00e5 stygn.

Nåla fast kroppen och sy fast med små stygn.

Dekorera din fj\u00e4ril.

Dekorera din fjäril.

The creator of this guide has not included tools