Snapguide
STEPS
TOOLS
Strykj\u00e4rn

Strykjärn

Fyll p\u00e5 vatten i strykj\u00e4rnet. Ta inte f\u00f6r mycket. Se till att kontakten inte sitter i v\u00e4ggen d\u00e5 du fyller p\u00e5 vatten.

Fyll på vatten i strykjärnet. Ta inte för mycket. Se till att kontakten inte sitter i väggen då du fyller på vatten.

St\u00e4ll in strykj\u00e4rnet p\u00e5 den v\u00e4rme du ska ha. Tre prickar h\u00f6g v\u00e4rme, tv\u00e5 prickar medelvarmt och en prick svag v\u00e4rme.

Ställ in strykjärnet på den värme du ska ha. Tre prickar hög värme, två prickar medelvarmt och en prick svag värme.

S\u00e4tt i kontakten.

Sätt i kontakten.

Tryck på strömbrytaren. Vänta en liten stund till strykjärnet är varmt.

The creator of this guide has not included tools