How to att göra ett ipadsfodral

Att Göra Ett Ipadsfodral

44
STEPS
TOOLS

Du ska sy ett Ipadsfodral. D\u00e5 beh\u00f6ver du det h\u00e4r materialet.

Du ska sy ett Ipadsfodral. Då behöver du det här materialet.

Rita av m\u00f6nstret p\u00e5 m\u00f6nsterpapper.

Rita av mönstret på mönsterpapper.

Klipp ut m\u00f6nstret.

Klipp ut mönstret.

N\u00e5la fast ditt m\u00f6nster p\u00e5 tyget, ett i taget.

Nåla fast ditt mönster på tyget, ett i taget.

Klipp ut delarna. S\u00f6msm\u00e5n ing\u00e5r i m\u00f6nstret .

Klipp ut delarna. Sömsmån ingår i mönstret .

Sy med sicksack- s\u00f6m runt delarna om du valt ett tyg som l\u00e4tt repar upp sig.

Sy med sicksack- söm runt delarna om du valt ett tyg som lätt repar upp sig.

L\u00e4gg tygerna p\u00e5 varandra. L\u00e4gg bomullstygerna r\u00e4ta mot r\u00e4ta ( r\u00e4ta= tygens \u201dfina\u201d sida) och fleecen underst.

Lägg tygerna på varandra. Lägg bomullstygerna räta mot räta ( räta= tygens ”fina” sida) och fleecen underst.

S\u00e4tt n\u00e5gra n\u00e5lar h\u00e4r och d\u00e4r s\u00e5 att tygerna h\u00e5lls ihop och inte glider is\u00e4r fr\u00e5n varandra.

Sätt några nålar här och där så att tygerna hålls ihop och inte glider isär från varandra.

Sy ihop delarna med en raks\u00f6m l\u00e4ngs l\u00e5ngsidorna och locket, cirka 1 cm fr\u00e5n kanten. L\u00e4mna hela kortsidan \u00f6ppen f\u00f6r att fodralet sedan ska kunna v\u00e4ndas.

Sy ihop delarna med en raksöm längs långsidorna och locket, cirka 1 cm från kanten. Lämna hela kortsidan öppen för att fodralet sedan ska kunna vändas.

V\u00e4nd nu fodralet ut och in s\u00e5 att r\u00e4tsidan kommer ut\u00e5t.  Nu ska den \u00f6ppna kortsidan sys igen. Vik in tygerna fr\u00e5n b\u00e5da sidor , cirka 1cm och n\u00e5la ihop . Sy med raks\u00f6m. F\u00e4st tr\u00e5den.

Vänd nu fodralet ut och in så att rätsidan kommer utåt. Nu ska den öppna kortsidan sys igen. Vik in tygerna från båda sidor , cirka 1cm och nåla ihop . Sy med raksöm. Fäst tråden.

N\u00e5la nu fast kardborreband p\u00e5 mitten av locket och kortsidan. Sy med raks\u00f6m runtom. Var noga att f\u00e4sta tr\u00e5den.

Nåla nu fast kardborreband på mitten av locket och kortsidan. Sy med raksöm runtom. Var noga att fästa tråden.

Kardborrband p\u00e5 locket.

Kardborrband på locket.

Vik fodralet dubbelt och n\u00e5la ihop. Tv\u00e4rn\u00e5la.

Vik fodralet dubbelt och nåla ihop. Tvärnåla.

Sy med raks\u00f6m i kanten. L\u00e5t pressarfoten g\u00e5 i kanten. Var noga med att f\u00e4sta tr\u00e5den d\u00e5 du b\u00f6rjar och slutar.

Sy med raksöm i kanten. Låt pressarfoten gå i kanten. Var noga med att fästa tråden då du börjar och slutar.

Nu är ditt fodral klart.

The creator of this guide has not included tools