Brit + Co Guides Logo

How to att göra en pinnfackla

Att Göra en Pinnfackla

7
STEPS
TOOLS

Tr\u00e4dg\u00e5rdssaxar av olika grovlek och kniv \u00e4r bra att ha

Trädgårdssaxar av olika grovlek och kniv är bra att ha

Konservburk minst 20 cm i diameter

Konservburk minst 20 cm i diameter

Torra pinnar, cirka 30 cm l\u00e5nga

Torra pinnar, cirka 30 cm långa

Material som l\u00e4tt t\u00e4nder exempelvis n\u00e4ver f\u00f6r att f\u00e5 eld p\u00e5 facklan.

Material som lätt tänder exempelvis näver för att få eld på facklan.

Ta av sm\u00e5grenar som sticker ut

Ta av smågrenar som sticker ut

L\u00e4gg lite t\u00e4ndmaterial i botten. Packa sedan pinnarna st\u00e5ende uppr\u00e4tt s\u00e5 t\u00e4tt du kan

Lägg lite tändmaterial i botten. Packa sedan pinnarna stående upprätt så tätt du kan

Peta ner n\u00e4ver/t\u00e4ndmaterialmellan pinnarna.

Peta ner näver/tändmaterialmellan pinnarna.

Ställ facklan på brandsäkert underlag. Tänd. Facklan brinner!

  • Torra pinnar
  • Större konservburk
  • Liten såg eller grov tång
  • Plåtsax (om burken är för hög)
  • Näver/tändmaterial
  • Tändstickor
  • Kniv