Brit + Co Guides Logo

How to att göra en liten påse

Att Göra en Liten Påse

9
STEPS
TOOLS

Klipp till ett tyg av bomull som \u00e4r 20 cm brett 25 cm l\u00e5ngt

Klipp till ett tyg av bomull som är 20 cm brett 25 cm långt

Sicksacka runt tygets ytterkanter.

Sicksacka runt tygets ytterkanter.

Vik tyget p\u00e5 mitten s\u00e5 tygets kortsidor m\u00f6ts.  Tv\u00e4rn\u00e5la, se p\u00e5 bilden.   L\u00e4mna \u00f6ppet 5 cm i \u00f6verkanten.

Vik tyget på mitten så tygets kortsidor möts. Tvärnåla, se på bilden. Lämna öppet 5 cm i överkanten.

Sy en raks\u00f6m 1 cm fr\u00e5n tygets ytterkant.  Backa och f\u00e4st i b\u00f6rjan och slutet av s\u00f6mmen.

Sy en raksöm 1 cm från tygets ytterkant. Backa och fäst i början och slutet av sömmen.

Vik in s\u00f6msm\u00e5nen ovanf\u00f6r d\u00e4r s\u00f6mmen slutar. Tv\u00e4rn\u00e5la och fingerpressa vikningen.

Vik in sömsmånen ovanför där sömmen slutar. Tvärnåla och fingerpressa vikningen.

V\u00e4nd p\u00e5sen s\u00e5 avigsidan kommer ut\u00e5t. Vik ned p\u00e5sens \u00f6verkant 2,5 cm runt om. Tv\u00e4rn\u00e5la. V\u00e4nd sedan p\u00e5sen s\u00e5 r\u00e4tsidan kommer ut\u00e5t igen.

Vänd påsen så avigsidan kommer utåt. Vik ned påsens överkant 2,5 cm runt om. Tvärnåla. Vänd sedan påsen så rätsidan kommer utåt igen.

Sy en raks\u00f6m1 pressarfots bredd fr\u00e5n den sicksackade ytterkanten. Ta bort knappn\u00e5larna innan de n\u00e5r pressarfoten. F\u00e4st s\u00f6mmen i b\u00f6rjan och slutet.

Sy en raksöm1 pressarfots bredd från den sicksackade ytterkanten. Ta bort knappnålarna innan de når pressarfoten. Fäst sömmen i början och slutet.

G\u00f6r en tvinnad snodd. M\u00e4t av 1 tr\u00e5d som \u00e4r 2,5 m l\u00e5ng.  Vik tr\u00e5den p\u00e5 mitten och sno den mycket h\u00e5rt.  Tr\u00e4 i snodden i kanalen med en s\u00e4kerhetsn\u00e5l.

Gör en tvinnad snodd. Mät av 1 tråd som är 2,5 m lång. Vik tråden på mitten och sno den mycket hårt. Trä i snodden i kanalen med en säkerhetsnål.

Tr\u00e4 p\u00e5 en p\u00e4rla p\u00e5 snodden \u00e4ndar som stopp eller.......

Trä på en pärla på snodden ändar som stopp eller.......

......knyt ihop \u00e4ndarna och g\u00f6r en rosett.

......knyt ihop ändarna och gör en rosett.

Peta ut h\u00f6rnen noga. Anv\u00e4nd en knappn\u00e5l.

Peta ut hörnen noga. Använd en knappnål.

  • Bomullstyg 20 cm brett, 25 cm långt
  • Bomullsgarn till snodd, 2,5 m långt
  • Eventuellt en pärla