Snapguide
STEPS
TOOLS
Det f\u00f6rsta du beh\u00f6ver \u00e4r aluminium folie.

Det första du behöver är aluminium folie.

I det centrala innehållet står det tredimensionellt arbete. Det är detta du ska jobba med nu.

Riv av tv\u00e5 remsor, de ska vara ungef\u00e4r lika l\u00e5nga som de \u00e4r breda.

Riv av två remsor, de ska vara ungefär lika långa som de är breda.

Tryck ihop varje aluminiumbit s\u00e5 att du har tv\u00e5 aluminiumst\u00e4nger, det ska se ut som tv\u00e5 avl\u00e5nga grenar.

Tryck ihop varje aluminiumbit så att du har två aluminiumstänger, det ska se ut som två avlånga grenar.

Vik de b\u00e5da bitarna till tv\u00e5 V och s\u00e4tt ihop dem.

Vik de båda bitarna till två V och sätt ihop dem.

Den ena biten blir gubbens b\u00e5da ben och den andra bitar pressar du ihop s\u00e5 att det blir till gubbens kropp. Nu beh\u00f6ver du en ny bit som du ska anv\u00e4nda till armar, inte lika stor som de f\u00f6rsta b\u00e5da.

Den ena biten blir gubbens båda ben och den andra bitar pressar du ihop så att det blir till gubbens kropp. Nu behöver du en ny bit som du ska använda till armar, inte lika stor som de första båda.

Tryck ihop den nya remsan till en avl\u00e5ng bit som du sedan virar runt gubbens kropp.

Tryck ihop den nya remsan till en avlång bit som du sedan virar runt gubbens kropp.

Bedömning: Du kan göra en berättande och informativ bild som kommunicerar åsikter, upplevelser och erfarenhet så att budskapet framgår. Under arbetet kan du tala om och välja metoder som leder framåt.

L\u00e4gg till lite mer aluminium p\u00e5 huvudet.  B\u00f6rja \u00e4ven fundera p\u00e5 hur gubben ska st\u00e5. Vilken k\u00e4nsla ska gubben uttrycka? Ledsen, glad, blyg, arg?

Lägg till lite mer aluminium på huvudet. Börja även fundera på hur gubben ska stå. Vilken känsla ska gubben uttrycka? Ledsen, glad, blyg, arg?

Du kanske beh\u00f6ver l\u00e4gga till mer aluminiumfolie p\u00e5 kroppen, benen och armarna. Gubben kanske beh\u00f6ver en ascessoar ocks\u00e5?! St\u00e4ll upp gubben snyggt och limma fast honom p\u00e5 en kartongbit med en limpistol

Du kanske behöver lägga till mer aluminiumfolie på kroppen, benen och armarna. Gubben kanske behöver en ascessoar också?! Ställ upp gubben snyggt och limma fast honom på en kartongbit med en limpistol

Fundera lite \u00f6ver din gubbes skugga.

Fundera lite över din gubbes skugga.

St\u00e4ll gubben s\u00e5 att du f\u00e5r en bra skugga, detta kan du g\u00f6ra p\u00e5 tv\u00e5 s\u00e4tt. 1. St\u00e4ll gubben n\u00e4ra en lampa......

Ställ gubben så att du får en bra skugga, detta kan du göra på två sätt. 1. Ställ gubben nära en lampa......

Anv\u00e4nd en penna och rita av skuggan.

Använd en penna och rita av skuggan.

Ser du skuggan? Jag har flyttat gubben lite s\u00e5 att du ska kunna se vad jag ritat av.

Ser du skuggan? Jag har flyttat gubben lite så att du ska kunna se vad jag ritat av.

Du kan g\u00f6ra p\u00e5 ett annat s\u00e4tt ocks\u00e5.... 2. St\u00e4ll gubben l\u00e5ngt ifr\u00e5n ljusk\u00e4llan, d\u00e5 blir skuggan l\u00e5\u00e5\u00e5\u00e5ng!

Du kan göra på ett annat sätt också.... 2. Ställ gubben långt ifrån ljuskällan, då blir skuggan låååång!

Om du v\u00e4ljer detta s\u00e4tt beh\u00f6ver du ett st\u00f6rre papper till skuggan, d\u00e5 r\u00e4cker inte kartongbiten. Man kan v\u00e4lja olika f\u00e4rger till sin skugga, jag valde svart. Rita av skuggan med blyerts.

Om du väljer detta sätt behöver du ett större papper till skuggan, då räcker inte kartongbiten. Man kan välja olika färger till sin skugga, jag valde svart. Rita av skuggan med blyerts.

Om du v\u00e4ljer att st\u00e4lla gubben n\u00e4ra ljusk\u00e4llan och rita av den p\u00e5 kartongen s\u00e5 kan du fylla i den med tusch nu, du kan v\u00e4lja en annan f\u00e4rg \u00e4n svart om du vill :-)

Om du väljer att ställa gubben nära ljuskällan och rita av den på kartongen så kan du fylla i den med tusch nu, du kan välja en annan färg än svart om du vill :-)

Valde du att st\u00e4lla gubben l\u00e5ngt ifr\u00e5n ljusk\u00e4llan s\u00e5 f\u00e5r du klippa ut gubbens skugga, var noggrann.

Valde du att ställa gubben långt ifrån ljuskällan så får du klippa ut gubbens skugga, var noggrann.

S\u00e5 antingen blir din gubbes skugga s\u00e5 h\u00e4r.....

Så antingen blir din gubbes skugga så här.....

eller s\u00e5 h\u00e4r :-)

eller så här :-)

Hur som helst s\u00e5 hoppas jag att du \u00e4r n\u00f6jd med din gubbe och att den speglar det uttryck som du vill f\u00f6rmedla. Vilket uttryck tror du att min gubbe f\u00f6rs\u00f6ker f\u00f6rmedla?!

Hur som helst så hoppas jag att du är nöjd med din gubbe och att den speglar det uttryck som du vill förmedla. Vilket uttryck tror du att min gubbe försöker förmedla?!

  • Aluminiumfolie
  • Kartongpapper
  • Blyerts
  • Sax
  • Tusch
  • Limpistol