How to använda monteringspelaren

Använda Monteringspelaren

91
STEPS
TOOLS

St\u00e4ll upp de br\u00e4dor du ska sammanfoga precis som du vill skruva ihop dem. T\u00e4nk efter var skruvarna ska s\u00e4ttas. Detta g\u00f6r du f\u00f6r att veta var du ska m\u00e4rka ut f\u00f6r att f\u00f6rborra.

Ställ upp de brädor du ska sammanfoga precis som du vill skruva ihop dem. Tänk efter var skruvarna ska sättas. Detta gör du för att veta var du ska märka ut för att förborra.

St\u00e4ll in en strykm\u00e5tt p\u00e5 halva br\u00e4dans bredd.

Ställ in en strykmått på halva brädans bredd.

Rita p\u00e5 linjer d\u00e4r du ska f\u00f6rborra (och senare skruva).

Rita på linjer där du ska förborra (och senare skruva).

M\u00e4rk ut p\u00e5 linjen var du ska f\u00f6rborra.

Märk ut på linjen var du ska förborra.

F\u00f6rborra i pelarborrmaskinen. OBS, prata med Fredrik f\u00f6rst.

Förborra i pelarborrmaskinen. OBS, prata med Fredrik först.

Sp\u00e4nn fast monteringspelaren i hyvelb\u00e4nken.

Spänn fast monteringspelaren i hyvelbänken.

Passa in dina br\u00e4dor. V\u00e4nd blyertsstrecken in\u00e5t s\u00e5 beh\u00f6ver du inte slipa bort dem.

Passa in dina brädor. Vänd blyertsstrecken inåt så behöver du inte slipa bort dem.

L\u00e4gg p\u00e5 lite lim.

Lägg på lite lim.

Sp\u00e4nn fast br\u00e4dorna med skruvtvingarna i monteringspelaren.

Spänn fast brädorna med skruvtvingarna i monteringspelaren.

H\u00e4mta en skruvdragare och l\u00e4mpliga skruvar. Se till att du har r\u00e4tt bits i skruvdragaren.

Hämta en skruvdragare och lämpliga skruvar. Se till att du har rätt bits i skruvdragaren.

Skruva ihop dina brädor. Gör likadant med alla brädor tills ditt föremål är klart.

The creator of this guide has not included tools